beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx

Mierz zdarzenia w Google Analytics

Śledzenie zmian w Google Analytics jest możliwe dzięki odczytywaniu ciasteczek. Nie każda aktywność jednak odsyła do osobnej strony www, która uruchomiłaby kod śledzący. Chcesz móc śledzić ilość pobranych plików ze strony? A może zmierzyć ilość kliknięć w konkretny button? Jest to możliwe dzięki zaimplementowaniu zdarzeń.

Zdarzenia na stronie możesz śledzić poprzez dodanie odpowiedniego skryptu w kodzie html lub za pośrednictwem Google Tag Managera.
Rekomenduję tę drugą opcję, gdyż jest to znacznie prostszy sposób i nie wymaga dostępu do źródła strony. Przedstawię dwie opcje, wybierz dla siebie tę najbardziej odpowiednią.

Opcja I – ręczna instalacja zdarzeń na stronie www.

Pierwszym krokiem jest instalacja kodu śledzącego Google Analytics na każdej podstronie strony www.

Do kodu html do każdego elementu, który chcesz śledzić (może być to link, przycisk, baner), należy dodać zdarzenie ga(’send’, 'event’, [Kategoria], [Akcia], [Etykieta], [Wartość].?Kategoria – parametr obowiązkowy, określający nazwę grupy obiektów, które chcesz śledzić, np. „Video”.

Akcja – parametr obowiązkowy, określający czynność, rodzaj interakcji, jaką wykonał dany użytkownik. Jeżeli jest to np. kliknięcie przycisku „Play”, to nazwą akcji będzie „Play”.
Etykieta – parametr opcjonalny, który jeszcze dokładniej charakteryzuje dane wydarzenie.
Wartość – parametr opcjonalny, który określa wartość danego zdarzenia.

Opcja II – instalacja zdarzeń poprzez Google Tag Manager.

Jeżeli korzystasz z Google Tag Managera po raz pierwszy, należy wprowadzić identyfikator śledzenia Google Analytics. Następnie należy wejść w zakładkę „Tagi” i dodać nowy, określając go jako „Zdarzenie”.
Zobaczysz parametry śledzenia zdarzeń znane nam z opcji I, czyli „Kategoria”, „Akcja”, „Etykieta” oraz ‘Wartość”, które należy odpowiednio opisać.
Jako regułę tagu dodaj „Tylko linki”. Od tej pory każde kliknięcie jakikolwiek linku na stronie będzie mierzone.

Jeżeli zależy Ci na śledzeniu kliknięć w konkretny link, należy zapisać tagi i regułę, a następnie ustawić wersję podglądową strony. Po odświeżeniu strony www na dole pojawi się lista tagów, które są mierzone za pośrednictwem Google Tag Managera.

Na Twojej stronie klikasz konkretny link, który Cię interesuje. Ta czynność zostanie określona po lewej stronie „belki” GTM w kategorii „Summary” i opisana jako „gtm.linkClick”.
Po kliknięciu „gtm.linkClick” klikasz w zakładkę „Variables”, gdzie pojawi się lista zmiennych. Należy wśród nich odszukać nazwy linku i sprawdzić, jak określona została dla niego zmienna. Może być to np. Click Text, Click URL itp.
Po określeniu zmiennej należy dodać ją do reguły, którą określisz w GTM. Regułę musisz edytować oraz zaznaczyć, by uruchamiała się po spełnieniu warunku: „Niektóre kliknięcia linków”. W pierwszym oknie należy wpisać zmienną, która się pojawiła w sekcji „Variables” na stronie (np. Click Text). W drugim oknie zaznacz opcję „równa się”, a w trzeciej określ nazwę danego linku czy buttona.

Gotowe!

Zdarzenia można oglądać w Google Analytics w czasie rzeczywistym w raporcie „Zawartość – śledzenie zdarzeń”.
Jeżeli chcesz sprawdzić, ile osób wykonało dane zdarzenie w określonym przez Ciebie czasie, możesz utworzyć z nich cele, które pozwolą Ci dokładnie określić z jaką częstotliwością użytkownicy klikają w linki czy banery na Twojej stronie.

Czytaj więcej:
https://www.facebook.com/…/a.3956815311…/10155590634611135/…
https://www.facebook.com/…/a.15558621791…/1104882956318839/…

#samnektar by Anita Piasecka/ Beeffective Team