beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx
post cover image

Poznaj Google Data Studio

google data studio sam nektar beeffective

Zacznij korzystać z Google Data Studio

Nie od dziś wiadomo, że dla osób, które na co dzień nie śledzą efektów kampanii i nie spędzają długich godzin na analizowaniu danych za pośrednictwem Google Analytics, narzędzie to może okazać się zbyt obszerne i skomplikowane. Z drugiej strony, dla kierowników projektów i zleceniodawców, jest ono często jedynym miejscem weryfikacji jakości ruchu z kampanii i dotarcie do kluczowych metryk wymaga od nich przebrnięcia przez różne zakładki i filtry. Kiedy prowadzimy zintegrowaną kampanię i jednocześnie korzystamy z sieci Facebook Ads i Google Ads, dochodzą nam dodatkowe panele, w których weryfikujemy efekty działań reklamowych. Jak więc zoptymalizować czas na weryfikację efektów działań reklamowych?

Zacznij korzystać z Google Data Studio.⤵️

 

W jednym miejscu połącz dane z systemów reklamowych i zwizualizuj wyniki tak, by w jednym panelu podglądać efekty kampanii reklamowych. Co więcej, po stworzeniu jednego szablonu raportu, dane są w nim aktualizowane, a zakres dat możesz dowolnie zmieniać.

Google Data studio podpowiada nam wręcz gotowe szablony, które w dowolny sposób możesz edytować i dostosować do własnych potrzeb. Wyniki prezentowane są w czytelny sposób. Ty możesz zdecydować, które wskaźniki są dla Ciebie kluczowe, bez przechodzenia przez kolejne zakładki w Google Analytics. 

Jak zacząć korzystać z Google Data Studio?

Zaloguj się do usługi za pośrednictwem swojego konta Google.

Utwórz źródło danych, np. Google Analytics, YouTube Analytics, czy Google Ads.

Jeżeli chcesz analizować działania z kampanii Facebook Ads, dodatkowo użyj „connectora” (np. Supermetrics). Dzięki niemu do swojego raportu możesz dodawać też dane z MailChimpa, Instagram Insights, czy kampanii LinkedIn Ads.

W sytuacji, gdy do raportu chcesz dodać źródło danych, które nie posiada dedykowanej wtyczki, możesz skorzystać z arkuszy Google. Pamiętaj, by w tej sytuacji aktualizować dane.

Stworzony przez Ciebie raport może pokazywać dane liczbowe w postaci wykresów. Szata graficzna i kolorystyka może być dostosowana do identyfikacji wizualnej Twojej organizacji.

Raporty w Google Data Studio możesz współdzielić w zespole zarówno pod kątem edycji wspólnego raportu, jak i udostępniania samego widoku. Raporty pozostają aktywne, czyli podczas ich przeglądania można zmienić dostępne filtry lub okres analizy danych. Jeżeli jesteś „tradycjonalistą”, raporty mogą być wysyłane cyklicznie drogą mailową.

Możliwość dodawania źródeł danych i nadawania dostępów innym członkom zespołu z pewnością pozwoli Wam zaoszczędzić dużo czasu przy tworzeniu raportów podsumowujących działania online. Dane prezentowane w estetycznej i przystępnej formie mogą służyć szybkiej weryfikacji stanu kampanii i być podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach.

#samnektar by Anna Skora/Beeffective Team