beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx

Realizuj konwertujące kampanie na Facebooku

W każdym aspekcie działań online kwestia efektywności powinna być zawsze sprawą priorytetową. Zdecydowaną większość aktywności możesz precyzyjnie zmierzyć i przeanalizować. Należy jednak przy tej pracy korzystać z dostępnych, skutecznych narzędzi.

Każdy, kto prowadzi kampanie na Facebooku i kieruje je do swojej strony internetowej lub landing page’a, oczekuje, że będą w jak najwyższym stopniu KONWERTOWAĆ tj. przynosić konwersję, która może przybierać różną postać np. wypełnienie formularza kontaktowego, pobranie pliku, dodanie produktu do koszyka, czy zakup produktu.

Wykorzystując odpowiednie narzędzia Facebooka, możesz stworzyć kampanię, która będzie nastawiona na osiągnięcie jak największej ilości konwersji i będzie optymalizować się pod tym właśnie kątem.

Podstawowe narzędzia

Narzędzia dostępne na Facebooku, które należy wykorzystać do przygotowania takiej kampanii to przede wszystkim:
?Menedżer zdarzeń, dzięki któremu skorzystasz z Pixela oraz ustawisz zdarzenia i konwersie niestandardowe.
?Facebook Analytics, który da Ci szereg informacji na temat osób odwiedzających Twoją witrynę oraz działań, jakie podejmują.
?Menedżer reklam i kampania, której celem są konwersje.

Jak zacząć?

Pierwszym etapem przygotowań do uruchomienia kampanii nastawionej na konwersje jest PRAWIDŁOWA instalacja Pixela Facebooka oraz zdarzeń, które powinny zostać zdefiniowane jako konwersje. Odpowiednia implementacja to przede wszystkim:
?Wklejenie głównego skryptu we wszystkie podstrony witryny w sekcji.

?Umieszczenie skryptów zdarzeń w prawidłowych miejscach witryny i tylko w tych miejscach.Uwaga! Jeśli będą się znajdować w nieodpowiednich miejscach, będą przesyłać nieprawidłowe dane do Facebooka, a co za tym idzie, będziesz widzieć błędne informacje o skuteczności kampanii.

?Umieszczenie w skrypcie zdarzenia jak najwięcej danych/zmiennych, które pozwolą uzyskać informację o skuteczności (np. w skrypcie zdarzenia „dodanie do koszyka” oprócz samej informacji o takim zdarzeniu możesz dodać wartość produktów, które zostały dodane).

Skrypty zdarzeń mogą mieć dwojaką formę. Może to być albo wyświetlenie odpowiedniej strony witryny (np. strona koszyka, strona kontaktu) albo kliknięcie w button, który stanowi kluczowy element strony (dodanie produktu do koszyka, pobranie pliku, kliknięcie w link kierujący do kolejnej podstrony).

Poprawne wdrożenie Pixela oraz zdarzeń można sprawdzić dzięki wtyczkom do przeglądarek np. Facebook Pixel Helper lub w zakładce Menedżer zdarzeń, z której początkowo pobierałeś Pixel.
Dane na temat ilości zdarzeń dostępne są także w Facebook Analytics (o tym narzędziu pisaliśmy już wcześniej, czytaj tu: http://bit.ly/2QWczvV).

Co ważne: dane, które otrzymujesz w obu powyższych narzędziach dotyczą wszystkich zdarzeń, nie tylko tych, które zostały zrealizowane dzięki kampaniom.
Po prawidłowej implementacji Pixela oraz zdarzeń możesz przymierzać się do tworzenia kampanii opartej na uzyskiwaniu jak najwięcej konwersji. W Menedżerze reklam z poziomu wyboru celu wybierasz Konwersje.

Aby osiągać oczekiwane cele i zwiększać ilość konwersji poprzez optymalizację kampanii należy pamiętać o kilku kwestiach:
? Ilość osiągniętych konwersji musi wynosić przynajmniej 50, aby kampania została stabilnie i skutecznie optymalizowana.
?Konwersje muszą być realizowane regularnie, aby dawać dzięki temu Facebookowi na bieżąco informacje, dzięki którym może skutecznie wyświetlać reklamy kolejnym potencjalnym najbardziej zainteresowanym użytkownikom.
?Jeśli ilość docelowych konwersji jest mniejsza, należy znaleźć konwersję pośrednią i pod nią optymalizować najpierw działania (np. zamiast oparcia się na wypełnieniach formularza, optymalizuj początkowo na odwiedziny strony Kontakt).

Skuteczne i konwertujące kampanie to cel każdego prowadzącego działania performance na Facebooku. Pamiętaj, że wymagają jednak prawidłowego przygotowania, zbierania poprawnych i realnych danych oraz odpowiedniego czasu na to, aby pozyskane dane mogły zostać wykorzystane do stabilnej, efektywnej optymalizacji.

Więcej na temat skutecznej implementacji pixela, zdarzeń i kampanii opartej o konwersje możesz przeczytać tutaj:
https://www.facebook.com/business/help/1954700488185307
https://www.facebook.com/business/help/898185560232180
https://www.facebook.com/business/help/1652152451509276

#samnektar by Tomek Piotrowski/ Beeffective Team