beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx
post cover image

Przygotuj tagi UTM bezpośrednio w Menedżerze Reklam

Dla wszystkich internetowych analityków porządkowanie źródeł ruchu jest jedną z najważniejszych kwestii, które docelowo mogą pomóc w optymalizacji prowadzonych kampanii. Od pewnego czasu możliwość ich tworzenia jest dostępna w Menedżerze Reklam.

Dzięki parametrom UTM, które są dodawane do adresu URL, jesteś w stanie określić źródło ruchu w czterech kategoriach:

 • Źródło kampanii – niezbędne do zidentyfikowania z jakiego portalu pochodzi dany użytkownik (np. Facebook, Instagram);
 • Nośnik kampanii – służy do zidentyfikowania, w jaki sposób użytkownik wszedł w interakcję (np. baner, karuzela, canva);
 • Nazwa kampanii – pozwala na zidentyfikowanie, z której kampanii pochodzi użytkownik;
 • Zawartość kampanii – pomaga w odróżnieniu konkretnej kreacji, która spowodowała interakcję. Jest to przydatna opcja w przypadku testów różnych kreacji reklamowych, kierujących do tego samego miejsca docelowego.

O czym warto pamiętać, tworząc tagi UTM?

 • Pamiętaj o zachowaniu spójności nazewnictwa – w zależności od preferencji, stosuj konsekwentnie nazwy członów od małej lub wielkiej litery;
 • Nie używaj polskich znaków oraz znaków specjalnych. Poszczególne człony możesz rozdzielać przy użyciu myślnika lub znaku podkreślenia;
 • Chcąc opublikować otagowany link w treści posta na Facebooku, skróć go np. przy użyciu bit.ly.

Jak wykorzystać opcję tworzenia parametrów UTM w Menedżerze Reklam?

 • Przejdź do Menedżera Reklam;
 • Utwórz nową kampanię;
 • Po stworzeniu odpowiednich zestawów reklam przejdź do tworzenia pojedynczej reklamy;
 • Z lewej strony wybierz link „Zbuduj parametr adresu URL”;
 • Po kliknięciu linku pojawi się okno, w którym możesz zbudować odpowiedni parametr UTM.

Dodatkowo Facebook udostępnia w panelu tworzenia reklamy możliwość wykorzystania zmiennych w parametrach UTM. Przykładowo, w obszarze nazwa kampanii, możesz automatycznie pobrać nazwę kampanii lub zestawu reklam z Menedżera Reklam.

Czytaj więcej: http://bit.ly/Facebook_UTM
#samnektar by Norbert Korus/Beeffective Team