beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx
post cover image

Poznaj Menedżera Google Ads

Przełączanie się między kontami Google Ads potrafi być dość uciążliwe, zwłaszcza wtedy, kiedy ich liczba się zwiększa. Na szczęście Google przybywa z pomocą wszystkim specjalistom od reklamy i pozwala na utworzenie konta Menedżera Google Ads. O tym, czym ono jest, możesz przeczytać poniżej.

Czym jest konto Menedżera Google Ads

Nie tak dawno Moje Centrum Klienta zostało przez Google zastąpione Kontem Menedżera Google Ads. Poza zmianą nazwy nie ma poważniejszych modyfikacji w funkcjonowaniu. Analogicznie, jak w Moim Centrum Klienta, możemy pod jednym, nadrzędnym kontem menedżera zgromadzić obsługiwane przez nas konta Google Ads.

Największą zaletą zebrania obsługiwanych kont „pod jednym dachem” jest wspomniana wcześniej łatwość w przełączaniu się pomiędzy klientami. Nie musimy osobno logować się do każdego z kont, a jedynie wybrać je z rozwijanej listy lub z listy połączonych kont.

Dodatkowo Konto Menedżera Google Ads pozwala na kontrolowanie w jednym miejscu wydatków, nadawanie w prosty sposób dostępów do obsługiwanych kont, a nawet generowanie jednej faktury zamiast wielu.

Jak utworzyć konto Menedżera Google Ads?

  • Odwiedź ten adres: http://bit.ly/MenedzerGoogleAds
  • Wpisz adres mailowy, powiązany z Google, którego chcesz używać dla tego konta. Pamiętaj, że tego samego adresu możesz użyć dla maksymalnie dwudziestu kont Google Ads:
  • Wybierz opcję zarządzania: swoim kontem lub kontami innych użytkowników:
  • Wybierz odpowiedni kraj, walutę rozliczeniową i właściwą dla konta strefę czasową. Ważne, by wybrać walutę w jakiej dokonujemy rozliczeń na Koncie Menedżera:

Jak dodać konta do Menedżera Google Ads

Po zweryfikowaniu Twojego konta Menedżera, zaloguj się i dodaj swoje pierwsze konto Google Ads. Aby to zrobić wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz z menu po lewej stronie „Konta” , a następnie odpowiednią opcję w zależności od potrzeb:
  • Wybierając opcję „Połącz istniejące konto”, możesz powiązać aktualne konto Google Ads z Twoim kontem Menedżera, wpisując 10 cyfrowy identyfikator konta. Pamiętaj, by Twoja prośba została zatwierdzona przez obecnego administratora konta Google Ads.
  • Wybierając opcję tworzenia nowego konta Google Ads, zostanie ono przyporządkowane do Twojego konta Menedżera, umożliwiając jednocześnie dodawanie użytkowników i nadawanie im odpowiednich dostępów.
  • Po utworzeniu nowego konta lub powiązaniu istniejącego, możesz utworzyć swoją pierwszą kampanię z poziomu Menedżera Google Ads, np. może być to interesująca reklama elastyczna.

Zalety Menedżera Google Ads

Jedną z największych zalet Menedżera Google Ads jest możliwość umieszczenia wielu kont w jednym miejscu. Dzięki temu, logując się do jednego panelu, można mieć oko na bieżące wydatki poszczególnych kont Google Ads oraz porównywać efektywność umieszczonych w nich reklam.

W Menedżerze Google Ads możesz dodatkowo ustawić reguły dla wszystkich kont, np. automatyczną wysyłkę powiadomień mailowych po odrzuceniu reklam na jednym z zarządzanych kont. Ciekawą opcją jest również możliwość zapoznania się ze wszystkimi rekomendacjami dotyczącymi Twoich reklam w jednym miejscu. Menedżer Google Ads pozwala również na obserwowaniu wydatków budżetowych oraz anomalii pojawiających się w liczbie kliknięć, automatycznie raportowanych przez Google.

Możesz też w Menedżerze Google Ads utworzyć źródło danych dla Google Data Studio.

#samnektar by @Norbert Korus/ Beeffective