beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx
post cover image

Jak ustawić reguły na koncie Google Ads?

Zwykło się mówić, że reguły są po to, żeby je łamać. W przypadku kampanii Google Ads, łamanie reguł lub ich brak może narazić nas na dodatkową pracę albo prowadzenie nieefektywnych kampanii.

Wykorzystując automatyczne reguły, możemy skupić się na innych kwestiach, a pilnowanie budżetów, stawek i średniej pozycji naszych reklam powierzyć automatom. Nadszedł czas, żeby ustalić swoje reguły na kontach Google Ads!

Czym są reguły automatyczne Google Ads?

Reguły automatyczne są jedną z funkcjonalności Google Ads, która ułatwia zarządzaniem kontami w systemie reklamowym. Wykorzystując reguły automatyczne system sprawdza Twoje kampanie, grupy reklam lub reklamy na podstawie ustanowionych przez Ciebie warunków i wykonuje zaprogramowane wcześniej działania. Przykładowo: reguła automatyczna X może wysłać powiadomienie e-mail, gdy liczba konwersji w danym tygodniu była niższa niż w minionym.

Jak ustawić reguły automatyczne?

Z poziomu konta Google Ads lub Konta Menedżera Google Ads, wybierz „Narzędzia i ustawienia”, a potem „Reguły” w sekcji  DZIAŁANIA ZBIORCZE:

Ustawianie reguł w sekcji Działania Zbiorcze na koncie Google Ads

Wybierz jeden z rodzajów reguł automatycznych, np. „Reguły kampanii”:

Wybór reguł automatycznych

W polu „Rodzaj reguły” można wybrać, jaka akcja zostanie wykonana po spełnieniu warunków. Możemy włączyć kampanie, wstrzymać je, wysłać powiadomienie e-mail lub zmienić budżety:

Tworzenie nowej reguły dla konkretnej kampanii

Przykładowe działania związane z ustawieniem reguły

Ustawmy regułę wysyłającą powiadomienie e-mail, jeśli liczba konwersji zmierzonych poprzedniego dnia była mniejsza niż 1:

  • W koncie Menedżera Google Ads musimy wybrać konto jakiego dotyczy dana reguła. Warto pamiętać, że jedna reguła może obsługiwać kilka różnych kont reklamowych.
  • Regułę zastosujmy we wszystkich włączonych kampaniach.
  • Jako warunek ustawmy „Konwersje” i <1,00.
  • Określmy częstotliwość wykonywania działania – może to być jednorazowa reguła, ale równie dobrze mogą to być reguły uruchamiane codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Dla naszej przykładowej reguły ustawiamy częstotliwość wykonywania działania na „Codziennie”, o godz. 10:00 (akurat chwilę po przerwie kawowej), a jako dane z jakich ma korzystać – zaznaczamy opcję „Poprzedni dzień”.
  • Nazywamy regułę, a ona automatycznie staje się aktywna.

Jakie reguły warto zastosować na swoich kontach Google Ads?

  • Wyłączającą kampanie z nieefektywnym wskaźnikiem CTR.
  • Powiadomienie e-mail o odrzuconych reklamach.
  • Powiadomienie e-mail o niższym współczynniku wyświetleń u góry strony niż pożądany.

O czym warto pamiętać?

  • Pamiętaj, by przed uruchomieniem reguł sprawdzić ich prawidłowość za pomocą podglądu. Dzięki temu możesz szybko wyłapać nieuwzględnione wcześniej problemy. Przykładowo, możesz regułę przetestować przy jednorazowym działaniu i później uruchomić ją w docelowym.
  • W menu „Historia reguł” można sprawdzić, czy reguły są uruchamiane prawidłowo.

Dlaczego warto używać reguł automatycznych?

Zautomatyzowanie części działań – zwłaszcza przy dużej ilości obsługiwanych kont i konieczności analizowania wielu danych, bywa zbawienne. Poświęcenie paru godzin na ustawienie prawidłowych reguł znacząco przyspieszy pracę i uczyni ją bardziej efektywną.

#samnektar by Norbert Korus/Beeffective Team