beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx
post cover image

Efektywna współpraca z agencją digitalową

Współpraca z agencją digitalową lub marketingową to temat, który przewija się w artykułach branżowych niemal nieustannie. Fakt ten nie powinien dziwić. W biznesie kwestia kooperacji pomiędzy dwoma podmiotami jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania. Jeśli skupimy się jeszcze na tym, aby była ona jak najbardziej efektywna, to zakres rozważań na temat skuteczności takiego rozwiązania wydaje się być nieograniczony.

W poniższym artykule nie odpowiem na pytanie, jak rozpocząć współpracę z agencją. Nie dowiesz się również, jaką agencję najlepiej wybrać i jakie stosować kryteria oceny przed oraz w trakcie współpracy. Na bazie swoich doświadczeń i obserwacji przedstawię swój punkt widzenia. Jak powinien kształtować się cykl wspólnej pracy agencji digitalowej oraz jej klienta w oparciu o wartości, które moim zdaniem są najważniejsze w trakcie trwania całej współpracy? Jeśli chcesz poznać moje spostrzeżenia na tę kwestię – zachęcam do przeczytania tekstu!

Podczas prawie 15-letniej pracy w obszarze marketingu internetowego wiele z nich spędziłem, jak to się zwykło mówić, „po stronie klienta”. Od ponad 6 lat prowadzę z powodzeniem agencję digital marketingową. Spojrzenie na zakres i zasady współpracy w ramach tych „dwóch światów” są mi więc niezwykle bliskie. Ale do rzeczy! Zobacz, jak moim zdaniem powinna kształtować się efektywna współpraca z agencją!

Najważniejsze wartości

Podczas każdego rodzaju aktywności biznesowej powinniśmy kierować się swego rodzaju zasadami i wartościami. To one definiować będą nasze decyzje i kształtować postrzeganie nas na tle innych partnerów i kontrahentów. Z mojego punktu widzenia podstawowymi czynnikami regulującymi interakcję pomiędzy klientem a agencją digitalową, będącymi bazą udanej i długotrwałej współpracy są:

DOŚWIADCZENIE – obszar wydaje się oczywisty, ale jak się okazuje, może być różnie opisywany.

TRANSPARENTNOŚĆ – nie zawsze przyniesie oczekiwane i pożądane skutki, jest jednak dobrą podwaliną do zbudowania zaufania.

ZAUFANIE – najtrudniejszy aspekt, na który składa się wiele czynników. Wymaga czasu, ale jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.

Powyższe wartości nie zamykają oczywiście zbioru tych, na które należy zwracać szczególną uwagę. Ale to właśnie na nich skupię się w dalszej części. Przedstawię je i rozwinę na poszczególnych etapach współpracy, zarówno z punktu widzenia agencji, jak i jej klienta.

Briefowanie agencji i ofertowanie klienta

Już na pierwszym etapie współpracy pomiędzy klientem a agencją kwestia kompetencji wydaję się być nieodzownym aspektem określającym pierwsze wrażenia. Klient od razu powinien odczuć, że trafił pod dobry adres i ma do czynienia z doświadczonymi specjalistami marketingu digitalowego. To właśnie po ich stronie leży ciężar zaprezentowania swojej wiedzy. Skrupulatne zebranie wymagań klienta, szczegółowa analiza konkurencji czy spójna i efektowna prezentacja możliwości agencji w odpowiedzi na potrzeby klienta, to niejako podstawy efektywnego startu.

Z drugiej strony doświadczenie klienta w aspekcie biznesowym własnej działalności jest często kluczowe, dlatego należy go bardzo dokładnie wysłuchać. Odpowiednie określenie wymagań, precyzyjne zaprezentowanie swoich oczekiwań co do efektów, jakie osiągnąć ma agencja, to niejako fundamenty dalszej współpracy. Nie mam na myśli sytuacji, gdzie klient na starcie wie, jakie kanały komunikacji zagospodarować albo które narzędzia performance marketingu wybrać. Oczekiwaną sytuacją dla agencji jest świadomość biznesowa i chęć posiadania oraz kierowania się w swoich decyzjach wypracowaną na początku współpracy strategią działań. Nie musi być ona sztywną, ale jednak konkretną i jak najbardziej precyzyjną wspólną wizją efektywnej współpracy. A na takiej właśnie powinno właśnie zależeć obu stronom. Oczywiście najlepiej, gdy będzie ona także trwała jak najdłużej.

Bez danych ani rusz

Gdy jesteśmy przy temacie długotrwałego wsparcia w digital marketingu, transparentność jest tutaj nieodzownym aspektem. Powinna ona przyświecać obu stronom. I znowu, odnosząc się do powyższego, to klient decyduje jakimi danymi, dostępami do narzędzi bądź wcześniejszymi wnioskami z działań się podzieli. Chciałbym jednak podkreślić, że z punktu widzenia agencji skupiającej się na digital marketingu, dane to podstawa działania! Im jest ich więcej, tym skuteczniej agencja będzie w stanie przygotować jak najlepiej skrojoną i dopasowaną ofertę. A więc taką, która bazuje nie tylko na estymacjach, ale na jak najgłębszej analizie wcześniejszych działań. Tylko wtedy współpraca z agencją ma szansę na bycie skuteczną!

Z punktu widzenia klienta transparentność agencji powinna z kolei przejawiać się m.in. w rzeczywistym i realnym zaplanowaniu możliwych działań, bazujących na doświadczeniu. Oczywiście żaden klient nie lubi słuchać, że dane działania i osiągnięcie zakładanych KPI, w oparciu o analizę, doświadczenie, dostępny budżet bądź otoczenie rynkowe przyniesie efekty nie za sześć tylko dwanaście miesięcy. Ale czy nie lepiej podkreślić to od razu na początku, zamiast po pół roku współpracy?

Ostatni z kluczowych czynników – zaufanie, w pierwszym etapie współpracy pozostaje raczej jednostronny. Gdy działając według pierwszych dwóch wartości agencja zaprezentuje odpowiednie doświadczenie w zakresie oczekiwań klienta oraz trafi do swojego odbiorcy z odpowiednim rozwiązaniem jego problemów, czy odpowiedzią na jego wymagania, a dodatkowo będzie w stanie transparentnym podejściem zdobyć jego uwagę, to wtedy dopiero możemy mówić o przejściu do kolejnego kroku. Klient jest w stanie na tym etapie wstępnie zaufać i powierzyć swoje działania w digitalu agencji. Oczywiście tutaj, jak w ruchu drogowym, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, bo o większe należy zadbać w kolejnym etapie.

Bieżąca współpraca z agencją

Z punktu widzenia agencji digitalowej ten etap powinien trwać jak najdłużej. Jednak klientowi, który ma świadomość, że jego biznes jest odpowiednio wspierany przez specjalistów, także powinno zależeć na stałej i długotrwałej kooperacji. Co należy robić, aby tak właśnie się działo?

Jeśli jako agencja przeszliśmy już pierwszy etap i rozpoczęliśmy współpracę, czas przełożyć zaprezentowane doświadczenie na realne i rzeczywiste wyniki. Prowadzenie działań w ramach przyjętej strategii to na początku podstawa.

Jeżeli szukasz wsparcia w obszarze przygotowania nowoczesnej strategii działań w digitalu, które pozwolą rozwinąć Twój biznes:

Jeśli wszystkie założenia podjęte wcześniej dalej mają uzasadnienie, to ich kontynuacja wydaje się być prostą drogą do sukcesu. Jednak w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. I tutaj bieżące doświadczenie w prowadzeniu działań dla klienta będzie kluczowe. Poprzez nieustanną analizę otoczenia rynkowego, bezpośrednich konkurentów, bycia na bieżąco ze zmianami w używanych narzędziach czy optymalizacji prowadzonych działań performance, cały czas popartych założeniami z wypracowanej strategii działań, możemy wypracować wspólnie z klientem założone wyniki. No właśnie, wspólnie z klientem…

Nieustanna wymiana informacji

W trakcie współpracy, doświadczenie klienta, jego insighty z rynku, nowinki z branży czy choćby krótko i długoterminowe plany rozwojowe to niezbędne informacje, jakie chce słyszeć każdy specjalista w digitalu.

Dokładny feedback odnośnie zmian, które należy wziąć pod uwagę w kontekście bieżących lub przyszłych działań, może okazać się bardzo istotny. Jeśli są one wyjątkowo ważne w kontekście biznesu, mogą nawet stwarzać okazję do rozważenia zmian w samej strategii.

Powyższe przykłady transparentności klienta w prowadzeniu biznesu i dzielenia się danymi biznesowymi z agencją (na tyle, w jakim stopniu to oczywiście uzasadnione i możliwe), na pewno jest czynnikiem, który spaja i powoduje, że współpraca z agencją znacznie się wydłuża. Z drugiej strony transparentne podejście agencji w postaci np. jawnych dostępów do wszystkich kont reklamowych, bądź działających w czasie rzeczywistym raportów Google Data Studio, uwiarygadniają agencję w oczach klienta i wskazują na chęć rzetelnego dzielenia się wiedzą i braku chęci ukrycia czegokolwiek.

Zaufanie to nie wszystko

Na tym etapie dochodzimy do momentu, gdzie poziom zaufania do agencji powinien być na najwyższym poziomie. Skoro odpowiednio odpowiedziała na oczekiwania w pierwszym etapie oraz  rzetelnie i transparentnie działa w ramach bieżącej współpracy oraz osiąga założone KPI, to cóż więcej można oczekiwać? No właśnie nie tylko można, ale i nawet powinno się!

Klienci liczą na to, że agencja wyprzedzi ich oczekiwania w danym zakresie i wyjdzie z inicjatywą. Podpowie nowe rozwiązania, gdy takie pojawią się na rynku.

Jeśli prowadzimy działania digitalowe, musimy nie tylko z wyprzedzeniem planować odpowiednie aktywności, ale być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Należy dać klientowi poczucie, że znając jego plany zaproponujemy odpowiednie narzędzia dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań.

Pozostaje tylko wierzyć, że takie podejście zdobędzie zaufanie klienta. Skoro korzystając z usług księgowej, prawnika, architekta powierzają im swoje tematy, bazując na ich doświadczeniu i renomie w branży, dlaczego mieliby nie zaufać doświadczonym w wielu digitalowych projektach, kampaniach, fanpage’ach czy projektach graficznych ekspertach digital marketingu?

Na efekty trzeba poczekać!

Podsumowując,  efektywna współpraca z agencją digital marketingową opiera się na wielu czynnikach.  Ja ze swojej kilkuletniej perspektywy postrzegam ją jako użyczanie klientowi eksperckiej wiedzy i doświadczenia,  transparentnym działaniu, by na końcu dotrzeć do najtrudniejszego etapu, czyli zdobycia zaufania. Odpowiednia synergia tych trzech obszarów powinna doprowadzić nie tylko do skutecznej, ale także długotrwałej współpracy. Efekty niewątpliwie pojawią się, ale trzeba na nie poczekać.

#samnektar by Tomasz Piotrowski/Beeffective

PS. Jeśli dotarłeś, aż tutaj to znaczy, że przedstawiony punkt widzenia spodobał Ci się i bardzo dziękuję Ci za wytrwałość.

PS2. Jeśli dodatkowo jesteś zainteresowany, jak powyższe wygląda w praktyce i chciałbyś sprawdzić, jak od wielu lat konsekwentnie wprowadzamy powyższe wartości do współpracy: