beeffective
x-blurred-gfx
bee-blurred-gfx
post cover image

Czy warto wykorzystywać sieci afiliacyjne w e-commerce?

Celem każdego właściciela e-commerce’u jest efektywne docieranie do potencjalnych odbiorców za pomocą dostępnych kanałów komunikacji i sprzedaży online. Wielu z nich doskonale zna możliwości, jakie w tym zakresie dostarczają Google i Facebook. To właśnie one są najczęściej pierwszym wyborem do rozpoczęcia sprzedaży w Internecie. Korzystanie z nich w odpowiedni sposób rzeczywiście może okazać się skuteczne. Po pewnym czasie przychodzi jednak moment, gdy nasza działalność wymaga dywersyfikacji źródeł ruchu. Dzieje się tak chociażby ze względu na poczucie, iż nie wykorzystujemy potencjału, jaki dają nam dostępne narzędzia. W takiej sytuacji często doradzamy naszym Klientom rozważenie współpracy z siecią afiliacyjną.

Czym są sieci afiliacyjne i jak działają?

Sieci afiliacyjne działają w oparciu o współpracę 4 podmiotów. Są to:

 • Właściciel sieci afiliacyjnej, dostarczający system, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie materiałów reklamowych do wydawców, zliczanie poszczególnych czynności (wyświetlenie, kliknięcie, konwersje) oraz tracking ruchu użytkowników i rozliczenie prowizji dla poszczególnych wydawców.
 • Reklamodawca, czyli marka/sklep internetowy, współpracujący bezpośrednio z właścicielem sieci, który poprzez różnego rodzaju kreacje reklamowe przekazywane dzięki sieci do wydawców, określa wartość prowizji, jaką otrzymają za określone akcje (przejście na stronę, lead, sprzedaż w sklepie online).
 • Wydawca (Partner), właściciel strony internetowej, bazy mailingowej lub narzędzia, dzięki któremu za akcje wykonane przez użytkownika otrzymuje ustalone wcześniej wynagrodzenie.
 • Klient (Użytkownik) sklepu online, który poprzez działania wydawcy dokonuje akcji na stronie reklamodawcy.

Z punktu widzenia reklamodawcy, czyli właściciela e-commerce, współpraca z siecią afiliacyjną oszczędza czas. Konieczność kontaktu i ustaleń biznesowych z każdym poszczególnym wydawcą zostaje wyeliminowana. Określenia natomiast wymagają cele biznesowe i stawka prowizji, która będzie wynagrodzeniem dla wydawców.

Czy sieci afiliacyjne są dla każdego?

Nasi Klienci często pytają, czy sieci afiliacyjne na pewno są dla nich. Z pewnością każdy e-commerce w jakimś zakresie mógłby wykorzystać potencjał i możliwości sieci wydawców, zgromadzonych wokół danego programu partnerskiego. Jednak w praktyce najlepsze wyniki w bliżej określonym czasie są w stanie osiągnąć sklepy, które posiadają odpowiedni wolumen ruchu oraz rozpoznawalną na rynku markę. Wydawca, który ma udostępnić swoją przestrzeń reklamową, z większym prawdopodobieństwem wybierze tego reklamodawcę, który jest bardziej znany jego własnym użytkownikom i oferuje popularne wśród nich produkty o określonej wartości. Współpraca z takim reklamodawcą przyniesie mu w dłuższej perspektywie większe korzyści biznesowe. Szczególnie wtedy, gdy wartość prowizji stanowi procent od sprzedaży produktów, wygenerowanej przez wydawcę (rozliczenie w modelu CPS – Cost per Sale).

Czasami w przypadku mniej rozpoznawalnych marek lub niskiej średniej wartości zamówienia, propozycja w modelu CPS może nie być dla wydawcy satysfakcjonująca. Może zdarzyć się, iż będzie on dodatkowo oczekiwał nominalnego wsparcia w postaci dodatkowej stawki CPC. W takiej sytuacji współpraca opiera się na modelu hybrydowym CPS + CPC. Wydawca wynagradzany jest tutaj za procent od sprzedaży oraz dodatkowo ma stałą stawkę za przekierowanie użytkownika do sklepu.

Jak się przygotować do korzystania z sieci afiliacyjnych?

Z doświadczenia wiem, że na początku najważniejsze jest określenie warunków biznesowych. Należy wysłać do sieci afiliacyjnej dane, m.in. na temat ruchu w naszym sklepie, średniej wartości zamówienia czy współczynnika konwersji. Pomogą one ustalić akceptowalną dla obu stron wartość prowizji. Kluczowy jest również wybór wydawców oraz kanałów, które będą przez nich wykorzystywane. Mogą to być przede wszystkim:

 • SEM/możliwość wykorzystania słów brandowych
 • Mailingi
 • Witryny Cashback/programy lojalnościowe
 • Witryny kuponowo – rabatowe
 • Content marketing / blogi
 • Retargeting
 • E-mail retargeting

Jak zacząć efektywne działania w sieci afiliacyjnej?

Aby rozpocząć współpracę w ramach sieci afiliacyjnej, należy przede wszystkim zidentyfikować swoje obecne działania promocyjne online i ustalić, jakie jeszcze obszary, np. źródła ruchu, wymagają zagospodarowania. Na początku wspólnie z Klientem określamy te kanały, w których wydawcy mogą prowadzić działania, a w których są one zabronione. Na przykład, prowadząc obecnie kampanie Google Ads i Facebook Ads w ramach dotychczasowych relacji z partnerami ustalamy, że te pola są zarezerwowane dla naszych własnych działań i żaden wydawca nie może na nich działać wykorzystując nasze kreacje reklamowe.

Korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy z siecią afiliacyjną

Główną i najważniejszą korzyścią jest otwarcie nowych, niewykorzystywanych do tej pory kanałów do promocji i sprzedaży produktów online. Dzięki współpracy, jako sklep internetowy, zdobywamy nowe możliwości promocji, które nie byłyby możliwe w modelu współpracy realizowanym bezpośrednio z danym wydawcą. Szczególnie gdy wydawcą są blogi oraz influencerzy, którzy działając w ramach kampanii, bardzo często docierają do swoich odbiorców po raz pierwszy z komunikatem o danej marce.

Każdy program afiliacyjny korzysta również z zaawansowanego systemu do organizacji wymiany materiałów reklamowych oraz informacji na temat efektów działań. Często reklamodawca otrzymuje dostęp do narzędzia, w którym na bieżąco może śledzić wyniki kampanii. Ma też wgląd do danych na temat sprzedaży, jaką wygenerowali wydawcy, a co za tym idzie, również na temat prowizji. Dzięki odpowiednim skryptom wpiętym w kod sklepu, dane przesyłane są w czasie rzeczywistym.

Ważnym aspektem korzystania z narzędzia jest również śledzenie i analiza oraz atrybucja konwersji. Sieci afiliacyjne oferują obecnie wykorzystywanie odpowiednich dla danego biznesu modeli atrybucji. Co za tym idzie, prowizję za sprzedaż przydziela się nie tylko dla ostatniego kliknięcia, ale także wydawcom, którzy inicjowali bądź asystowali na ścieżce konwersji.

Po stronie reklamodawcy bardzo ważne jest także dostarczanie odpowiednich i zachęcających do działania kreacji reklamowych oraz tekstów. Co ważne, materiały te należy przygotowywać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić efektywną dystrybucję pośród wydawców. Kluczowa jest również dbałość o przygotowanie idealnego formatu dla danego źródła oraz aktualizowanie kreacji, które mogą opatrzyć się odbiorcom, gdy będą wyświetlać się zbyt długo.

Twój e-commerce dobrze funkcjonuje? Spróbuj sieci afiliacyjnych!

Współpraca z sieciami afiliacyjnymi to perspektywa dodatkowego zysku dla e-commerce, które już dobrze radzi sobie na rynku. Dzięki rozszerzeniu zasięgu działania i wykorzystaniu skutecznych narzędzi śledzących i analitycznych, jest w stanie w dłuższej perspektywie zwiększyć nie tylko wolumen oraz jakość ruchu na stronie, ale również wymiernie podnieść ilość i wartość sprzedawanych produktów online. Sama perspektywa wydaje się bardzo obiecująca, lecz często wymaga ułożenia procesu i organizacji po stronie właściciela e-commerce. Jako Beeffective obecnie wspieramy swoich Klientów także jako partnerzy, odpowiadając za całość działań e-commerce. Coraz więcej z nich zainteresowanych jest rozwojem swojego biznesu także w obszarze sieci afiliacyjnych, dzięki czemu będą mieli szansę odnieść jeszcze większy sukces.

#samnektar by Tomek Piotrowski/Beeffective Team